การทำโรงงานผลิตน้ำดื่มขนาดเล็ก

10 ข้อควรรู้กับการทำโรงงานผลิตน้ำดื่มขนาดเล็กให้ประสบความสำเร็จ
การดื่มน้ำสะอาดอย่างเพียงพอในแต่ละวันเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์อย่างมาก ซึ่งการมีน้ำดื่มบรรจุขวดที่สะอาด ราคาไม่แพงมาวางจำหน่ายก็เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคทุกคนต้องการ ดังนั้น การทำธุรกิจโรงงานน้ำดื่มขนาดเล็กจึงเป็นสิ่งที่มีแนวโน้มสร้างกำไรได้อย่างสดใสและมีหนทางในการทำเงินอย่างต่อเนื่องในระยะยาวได้
หากกำลังมองหาธุรกิจที่มีความมั่นคง ผู้บริโภคมีความต้องการในตัวสินค้าอย่างสูงและต่อเนื่อง การทำโรงงานน้ำดื่มขนาดเล็กคือ ธุรกิจที่ที่มีคุณสมบัติดังกล่าว ซึ่งในปัจจุบันการทำโรงงานน้ำดื่มเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ยาก แม้จะต้องลงทุนสูงในช่วงเริ่มต้น แต่หากมีการวางแผนติดตั้งโรงงานน้ำดื่มที่มีคุณภาพ มีความใส่ใจในการให้บริการและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการได้อย่างตรงจุด ก็ย่อมทำให้การทำธุรกิจโรงงานน้ำดื่มขนาดเล็กมีโอกาสประสบความสำเร็จได้อย่างมากเช่นกัน
ทำไมการทำธุรกิจโรงงานน้ำดื่มขนาดเล็กถึงมีความน่าสนใจ
เนื่องจากความต้องการในการบริโภคน้ำดื่มที่สะอาดยังคงเป็นปัจจัยดำรงชีวิตที่มีมาอย่างต่อเนื่อง และนับวันก็ยิ่งมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ตามจำนวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้การทำโรงงานน้ำดื่มสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในตลาดได้อย่างตรงจุด ไม่ต้องกลัวว่าผลิตสินค้าออกมาแล้วจะไม่มีลูกค้าต้องการ ซึ่งหากจะบอกเหตุผลถึงความน่าสนใจในการทำโรงงานน้ำดื่มขนาดเล็กให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นก็สามารถบอกได้ดังต่อไปนี้
1.ผู้บริโภคนิยมดื่มน้ำจากน้ำดื่มบรรจุขวดมากขึ้น
พฤติกรรมการบริโภคน้ำดื่มของผู้คนมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากตามยุคสมัย แต่เดิมที่การบริโภคน้ำดื่มจะใช้วิธีการกรองและต้มน้ำดื่มจากแหล่งน้ำธรรมชาติ อย่างเช่น น้ำฝนหรือแหล่งน้ำสะอาดอื่นๆ แต่ในปัจจุบันแหล่งน้ำดื่มสะอาดตามธรรมชาติเริ่มหาได้ยากขึ้น และการรองน้ำฝนมาดื่มก็ไม่ใช่สิ่งที่ผู้คนคุ้นเคยอีกต่อไปด้วยเหตุผลเรื่องความสะอาดและสุขอนามัย บวกกับการเจือปนของสิ่งสกปรกและสารเคมีที่ลอยปะปนมากับอากาศจึงทำให้น้ำฝนไม่ได้บริสุทธิ์ควรกับการนำมาดื่มเหมือนเช่นสมัยก่อน ดังนั้น การซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดเพื่อบริโภคจึงเป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมมากขึ้น การทำโรงงานน้ำดื่มขนาดเล็กจึงเป็นธุรกิจที่มีลู่ทางที่สดใส
2.สภาพอากาศของเมืองไทยที่มีอากาศร้อน
ด้วยเพราะสภาวะอากาศที่ร้อนอบอ้าวอย่างต่อเนื่องดังกล่าว ผู้คนจึงมีความต้องการบริโภคน้ำดื่มในปริมาณมากขึ้น และยิ่งในทุกวันนี้ที่มีผู้คนนิยมออกกำลังกายกลางแจ้ง การซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดเพื่อบริโภคจึงเป็นวิธีที่สะดวกสบาย ออกกำลังกายเสร็จก็สามารถซื้อดื่มได้ทันที หรือในช่วงที่อากาศร้อนก็ยิ่งมีความต้องการบริโภคน้ำดื่มมากขึ้นตามความต้องการน้ำของร่างกายที่อาจต้องเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ ดังนั้น น้ำดื่มบรรจุขวดจึงเป็นสินค้าที่มีความต้องการสูงอยู่เสมอ
3.แหล่งน้ำสะอาดตามธรรมชาติเริ่มมีน้อยลง
ทำให้การตักน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติมากรอง ต้มและดื่ม เป็นเรื่องที่ไม่สามารถทำได้ง่ายๆ อีกต่อไป หากจะซื้อเครื่องกรองน้ำมาทำน้ำสะอาดดื่มเองก็เป็นการลงทุนที่ค่อนข้างสูง เพราะเครื่องกรองน้ำที่มีคุณภาพดีก็มีราคาแพงไม่น้อย ดังนั้น การซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดที่ผลิตจากโรงงานน้ำดื่มขนาดเล็กที่สะอาดจึงเป็นทางเลือกของผู้บริโภคที่ทำได้ง่าย
4.การดำเนินชีวิตประจำวันที่มีความเร่งรีบ
ด้วยวิถีชีวิตในปัจจุบันที่มาพร้อมความเร่งรีบแข่งกับเวลา จึงทำให้ไม่มีเวลาในการเตรียมน้ำสะอาดไว้ดื่มด้วยตนเอง การสั่งซื้อน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวดเพื่อดื่มและปรุงอาหารจึงเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตที่เร่งรีบเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี
เมื่อดูจากเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ก็จะเห็นว่าน้ำดื่มบรรจุขวดเป็นสิ่งที่มีความต้องการอย่างมากในตลาด ผู้บริโภคต่างก็ต้องการน้ำดื่มที่สะอาดไว้ใช้สำหรับอุปโภคบริโภคทุกวัน ดังนั้น การทำโรงงานผลิตน้ำดื่มขนาดเล็กที่อยู่ในทำเลที่เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย สามารถจัดส่งได้รวดเร็ว เพิ่มความสะดวกสบายโดยไม่ต้องลำบากในการออกมาซื้อหาและยกเข้าบ้านเอง ย่อมเป็นสิ่งที่ทำให้ธุรกิจโรงงานน้ำดื่มขนาดเล็กมีโอกาสเติบโตทางธุรกิจได้ค่อนข้างสูงและสามารถทำเงินได้อย่างมั่นคงต่อเนื่องในระยะยาว
10 สิ่งที่ต้องรู้ก่อนทำโรงงานน้ำดื่มขนาดเล็กให้ประสบผลสำเร็จ
การทำโรงงานน้ำดื่มเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง เพราะเป็นตลาดที่ผู้บริโภคมีความต้องการสูงมาก ดังนั้น หากต้องการทำธุรกิจโรงงานน้ำดื่มให้ประสบความสำเร็จ และสามารถยืนหยัดอยู่ได้ท่ามกลางคู่แข่งจำนวนมากในท้องตลาด ผู้ที่ทำธุรกิจโรงงานน้ำดื่มจะต้องศึกษาปัจจัยที่สำคัญที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจที่สำคัญดังต่อไปนี้ให้ละเอียดเสียก่อน
1.ทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม
โรงงานน้ำดื่มขนาดเล็กควรมีที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากชุมชนมากนักเพื่อที่จะได้ทำการขนส่งได้สะดวก เนื่องจากผู้บริโภคจะมีการสั่งน้ำดื่มครั้งละมากๆ นอกเหนือจากน้ำดื่มบรรจุขวดเล็กสำหรับดื่มที่ส่วนใหญ่มักสั่งยกแพ็คแล้ว ยังมีขวดน้ำดื่มขนาดใหญ่ที่มีขนาดตั้งแต่ 12 – 20 ลิตรสำหรับการอุปโภคบริโภค ดังนั้น การมีทำเลที่ตั้งอยู่ชุมชนที่สามารถทำการขนส่งได้สะดวก เมื่อลูกค้าโทรมาสั่งแล้วสามารถจัดส่งได้ทันที จึงเป็นสิ่งที่สร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าได้เป็นอย่างดี เพราะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายและลดภาระในการจัดส่งของเจ้าของกิจการลงไปได้มากนั่นเอง
2.กลุ่มเป้าหมาย
ตลาดน้ำดื่มบรรจุขวดเป็นตลาดที่มีการแข่งขันกันสูงมาก ดังนั้น ก่อนที่จะติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่มขนาดเล็กจึงต้องมีการสำรวจกลุ่มเป้าหมายเสียก่อน ส่วนมากแล้วลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายแบบครัวเรือนหรือเป็นรายบุคคลมักจะนิยมน้ำดื่มที่มีแบรนด์เป็นที่รู้จัก ดังนั้น หากเป็นโรงงานน้ำดื่มขนาดเล็กที่เพิ่งเปิดกิจการใหม่ๆ อาจจะต้องหากลุ่มลูกค้าที่เป็นเจ้าของกิจการขนาดเล็กก่อน และต้องมีการทำตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์รวมทั้งมีโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ในช่วงแรก
3.พื้นที่ที่ใช้ในการติดตั้งโรงงานน้ำดื่มขนาดเล็ก
ปัจจุบันผู้บริโภคล้วนให้ความสำคัญด้านความสะอาดและสุขอนามัยของอาหารรวมถึงน้ำดื่มกันมากยิ่งขึ้น ดังนั้น การตั้งโรงงานน้ำดื่มจึงต้องคำนึงถึงความสะอาดเป็นหลักสำคัญ โดยที่ตั้งของโรงงานน้ำดื่มขนาดเล็กควรเป็นพื้นที่ที่สะอาด อยู่ห่างไกลจากพื้นที่เลี้ยงสัตว์, พื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม หรือพื้นที่ที่เป็นแหล่งเสื่อมโทรม อยู่ใกล้ที่ทิ้งขยะหรือแหล่งน้ำเน่าเสีย เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสิ่งสกปรกและสารอันตรายที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค นอกจากนี้ยังต้องเลือกพื้นที่ที่ห่างไกลบ้านเรือนที่อยู่อาศัยพอสมควร เนื่องจากการผลิตน้ำดื่มอาจมีเสียงดังจากเครื่องจักรในการผลิต รวมถึงต้องมีการขนย้ายสินค้าอยู่ตลอดทั้งวันซึ่งอาจเป็นการรบกวนผู้อยู่อาศัยที่อยู่ในบริเวณข้างเคียงได้
4.แหล่งน้ำที่ใช้ในการผลิต
วัตถุดิบที่สำคัญของโรงงานน้ำดื่มขนาดเล็กคือ น้ำจะต้องสะอาด ดังนั้น การหาแหล่งน้ำที่สะอาดเพื่อนำมาผลิตน้ำดื่มจึงเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งน้ำประปาสามารถนำมาใช้ผลิตน้ำดื่มได้ เนื่องจากผ่านกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพสูง ทำให้น้ำมีความสะอาดมากในระดับที่สามารถนำมาทำน้ำดื่มได้อย่างปลอดภัย แต่ทั้งนี้ก็อาจจะต้องมีต้นทุนค่าน้ำประปาที่นำมาผลิตเป็นน้ำดื่ม ส่วนแหล่งน้ำอื่นๆ มาจากแหล่งน้ำใต้ดินธรรมชาติหรือแหล่งน้ำจากบ่อน้ำพุธรรมชาติที่มีแร่ธาตุ และมีคุณภาพสูงก่อนจะนำมาเข้าสู่กระบวนการผลิตน้ำดื่มเพื่อจำหน่ายแก่ผู้บริโภคต่อไป
5.แรงงานที่ใช้ในการผลิต
การทำโรงงานน้ำดื่มขนาดเล็กนั้นจำเป็นจะต้องใช้แรงงานในการผลิตอย่างน้อย 8-10 คน เพื่อทำหน้าที่ในการผลิตและขนส่ง เนื่องจากน้ำดื่มบรรจุขวดนั้นเป็นสินค้าที่มีน้ำหนักมากจึงต้องใช้แรงงานในการขนส่งที่เพียงพอ ซึ่งโรงงานน้ำดื่มขนาดเล็ก แรงงานที่ต้องใช้ในการผลิตควรมีอย่างน้อย 3 คน และควรมีแรงงานในการขนส่งสินค้าอย่างน้อย 3-4 คน รวมถึงช่างซ่อมบำรุงและพนักงานธุรการเพื่อประสานงาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่คอยเก็บเงินและทำบัญชีทั่วไป
6.เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตน้ำดื่ม
การผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดนั้นเรื่องความสะอาดเป็นเรื่องที่สำคัญ เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตน้ำดื่มจึงต้องเป็นเครื่องจักรที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ซึ่งเครื่องจักรสำหรับโรงงานผลิตน้ำดื่มขนาดเล็กอย่างน้อยต้องมีเครื่องปรับปรุงคุณภาพน้ำ, เครื่องจักรที่ใช้ในการบรรจุน้ำดื่มลงขวด, เครื่องมือในการปิดผนึกและติดฉลาก, เครื่องจักรที่ใช้ในการล้างภาชนะบรรจุ เป็นต้น เครื่องจักรที่ใช้ในโรงงานน้ำดื่มขนาดเล็กจะต้องมีการซ่อมบำรุงในระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งต้องมีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคอย่างเพียงพอในช่วงเวลาก่อนและหลังการผลิต รวมทั้งทำความสะอาดในช่วงเวลาที่เหมาะสม
7.เงินทุน website
การทำโรงงานน้ำดื่มขนาดเล็กเป็นกิจการที่ต้องใช้เงินลงทุนสูงในระยะเริ่มต้น เนื่องจากต้องลงทุนในการซื้อที่ดินหรือเช่าที่ดินในการทำโรงงาน, ลงทุนซื้อเครื่องจักรในการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด, รถยนต์ที่ใช้ในการขนส่ง เนื่องจากต้องมีการขนส่งผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำหนักมากและขนส่งครั้งละจำนวนมาก นอกจากนี้ยังต้องมีเงินทุนหมุนเวียนในการจ้างแรงงาน, ค่าน้ำ, ค่าไฟฟ้า, ค่านํ้ามันรถ, ค่าบรรจุภัณฑ์ รวมถึงค่าซ่อมบำรุงต่างๆ ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องวางแผนเรื่องเงินทุนเอาไว้อย่างรอบคอบก่อนเริ่มกิจการ
8.การขออนุญาตเปิดกิจการโรงงานน้ำดื่มขนาดเล็ก
ผู้ประกอบการต้องมีการขออนุญาตในการดำเนินกิจการกับเจ้าหน้าที่หลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อดำเนินการก่อตั้งกิจการโรงงานน้ำดื่มขนาดเล็ก, สาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อขออนุญาตดำเนินการผลิตและการขอเครื่องหมาย อย.ติดที่ผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค, หน่วยงานท้องที่ เกี่ยวกับการดำเนินการขออนุญาตเปิดสถานประกอบการ รวมถึงการดำเนินการทางด้านภาษีต่างๆ
9.หลักเกณฑ์และมาตรฐานในการเปิดกิจการ
เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ผู้ประกอบการจะต้องมีการวางแผนการจัดตั้งโรงงานเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งในประเทศไทยนั้นได้กำหนดมาตรฐานของธุรกิจน้ำดื่มบรรจุขวด โดยต้องเป็นไปตามมาตรฐาน GMP หรือ Good Manufacturing Practice ซึ่งมีข้อกำหนดหลายอย่างที่ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตาม ไม่ว่าจะเป็นข้อกำหนดสถานที่ผลิตและอาคารที่ผลิตที่ต้องมีความสะอาด ปราศจากสารปนเปื้อน, อุปกรณ์ เครื่องจักรที่ใช้ในโรงงานน้ำดื่มขนาดเล็กที่ต้องมีการทำความสะอาดฆ่าเชื้ออย่างเพียงพอทั้งก่อนและหลังการผลิต, แหล่งน้ำที่มีความสะอาด ห่างไกลจากสิ่งสกปรกพร้อมทั้งมีการการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน นอกจากนี้ ยังมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อ, กรรมวิธีในการบรรจุ, การควบคุมคุณภาพมาตรฐาน และการสุขาภิบาล ซึ่งทั้งหมดนี้ผู้ประกอบการโรงงานน้ำดื่มขนาดเล็กต้องมีการศึกษาอย่างละเอียดและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
10.การตลาด
น้ำดื่มบรรจุขวดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการแข่งขันสูงมาก ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องมีการวางแผนการตลาดเพื่อแข่งขันกับคู่แข่งจำนวนมากในตลาด นอกเหนือจากการวางแผนทำตลาดในกลุ่มลูกค้าธุรกิจรายย่อยแล้ว ยังอาจต้องคำนึงถึงการสร้างแบรนด์น้ำดื่มของตนเองให้เป็นที่คุ้นเคยและเป็นที่รู้จักของลูกค้าทั่วไป รวมถึงการตั้งราคาที่มีความเหมาะสม โดยหลีกเลี่ยงวิธีการตัดราคาคู่แข่งเพราะจะทำให้ธุรกิจไม่ได้ดำเนินไปได้ในระยะยาว และการตัดราคาต่ำลงมามากๆ ก็จะทำให้ธุรกิจทำเงินน้อยกว่าที่ควรจะได้และอาจเกิดการขาดทุนในที่สุด
10 ข้อควรรู้สำหรับการทำโรงงานผลิตน้ำดื่มขนาดเล็กเหล่านี้ ล้วนเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องทำความเข้าใจก่อนที่จะเริ่มลงมือทำธุรกิจ เพื่อที่จะได้ติดตั้งโรงงานให้ได้มาตรฐานที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและให้ความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค อีกทั้งยังช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนการตลาดเพื่อสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้ และช่วยให้สามารถดำเนินธุรกิจโรงงานน้ำดื่มขนาดเล็กได้ประสบความสำเร็จ สามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องงดงามในระยะยาวต่อไป


 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “การทำโรงงานผลิตน้ำดื่มขนาดเล็ก”

Leave a Reply

Gravatar